O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady. Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi klientami.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

Hurtownia Optima Radix powstała w 2004 r. w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Aptekarskiego Optima Forma SA z siedzibą w Jankach oraz Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Medycznego Radix Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Historia obu firm, które dały początek spółce Optima Radix, sięgają połowy lat 90.

Firma Radix powstała w 1994 r. jako spółka aptekarska, której współwłaścicielami było 80 udziałowców. Szybko stała się jedną z wiodących spółek aptekarskich. Przedsiębiorstwo Aptekarskie Optima Forma powołano w 1996 r. z inicjatywy prywatnych właścicieli aptek z województwa mazowieckiego. Spółka została wyróżniona tytułem „Gazela Biznesu” oraz Medalem „Czasopisma Aptekarskiego” za kompleksową ofertę środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla aptek. W roku 2007 nastąpiły zmiany w strukturze właścicielskiej spółki Optima Radix, która została przejęta przez  Torfarm SA, następnie NEUCA.

Optima Radix Vita Plus Tadanco należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.

Zarząd

KRZYSZTOF BACZAŁA - PREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, a także dwuletnich podyplomowych studiów Executive MBA realizowanych przez GFKM Gdańsk/Erasmus University Rotterdam. Z branżą farmaceutyczną związany od roku 1996. Pierwszy Prezes Zarządu Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA w Warszawie. Równolegle Wiceprezes Zarządu Torfarm SA. Z Optima Radix związany od 2007 r., od początku na stanowisku Prezesa Spółki.

DANIEL WOJTKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU